Corporate

What we do

Virasoft Inc. was founded in 2015 with the support of the Turkish Ministry of Industry and Technology. We develop institution-specific projects in 4 main areas that meet all the needs of an institution in digital pathology.

These main areas are pathology workflow & business intelligence, decision support & artificial intelligence, collaboration, and pathology education. We are also developing unique deep learning algorithms that we train with tens of housands of cases for the diagnosis of common types of cancer. In this context, we have academic collaborations with leading universities around the world. Our goal is not only to contribute to innovations in digital pathology but also to prepare the healthcare sector for adopting emerging technologies.

 

 

 

27001 standartlara uygun olarak;

Bilgi Güvenliği Politikası
Virasoft Bilgi Güvenliği, kurum itibarının, güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla,

  •  Kurumun, işlediği, muhafaza ettiği ve diğer kuruluşlar ile paylaştığı bilgi varlıklarını gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik ilkelerine göre korumak,
  • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri uygulamak için kurulmuş yönetim sistemini geliştirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
  • Kurum vizyon ve misyonuna uygun olarak faaliyetlerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi ile sürekli iyileşme ihtiyaçlarını ve fırsatları tayin etmek,
  • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik gelişim ve değişimlere ayak uydurarak takip etmek,
  • Bilgi güvenliği risklerinin etkisini azaltarak iş sürekliliğini sağlamak,
  • Tâbi olduğu ulusal ve uluslararası düzenlemelere, yasal ve ilgili mevzuat gereklerine, anlaşmalardan doğan yükümlülüklere, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklara uyum sağlamak Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
  • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek
  •  Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak,
  •  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişi bilgilerini muhafaza etmek,
  • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığı ve yetkinliklerini geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmek, gerekli desteği sağlayarak diğer yönetim sistemleriyle bütünleşik olarak sektörde örnek bir kuruluş olmak,

Her bir Virasoft çalışanı bu hedeflere katkı sağlamaktan sorumludur.

Contact us
for more information

For more information about our solutions, you can contact us and request a demo.