About Us

Values

Our purpose is to use digital technologies and artificial intelligence to touch as many cancer patients’ lives as possible by supporting pathologists to sign out more accurate and timely pathology reports while working in more efficient anatomic pathology workflows.

Our vision is a world where cancer patients, regardless of location, can benefit from timely and accurate diagnoses enhanced by artificial intelligence and, with the help of telepathology, can access the best pathology expertise available globally. 


Virasoft's current mission towards our shared vision is to develop, together with pathologists, world-class digital and artificial intelligence solutions that will make pathologists' tasks simpler, faster, and more accurate.  

 

Quality Policy
Each and every day, we invest in discovery to make people's lives better. Therefore, product quality and safety are among our top business priorities. These priorities guide our actions to provide safe, effective, and high-quality products.

In all our activities, we will commit ourselves to:

Comply with all applicable laws and regulations related to Medical Devices,

Delight our customers beyond their expectations with superior products and services,

Maintain continuous improvement by effective implementation of our quality system,

Provide team working of our employees and involvement of our key partners,

Establish and improve effective communication within the company and with our partners.

 

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Virasoft, kurum itibarının, güvenilirliğinin sağlanması, çevreye ve insan sağlığına duyarlı olunması, bilgi varlıklarının korunması, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla.

Bu doğrultuda;

 1. Tüm tesislerimizde uluslararası standartlarda sağlık, güvenlik, gizlilik, çevresel ve sosyal risk analizleri yaparak, aksiyon planları oluşturup süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 2. İçeriden veya dışarıdan bilerek veya bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı sahip olduğu tüm bilgi varlıklarını muhafaza etmeyi,
 3. Risk analizleri doğrultusunda Kalite, Çevre, Bilgi Güvenliği, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş ve çevre kazalarını, meslek hastalıklarını önlemeye, müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik sistemler geliştirmeyi,
 4. Doğal çevremizi ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik çevre boyutlarımızı kontrol altına alarak, insana ve çevreye saygılı olmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı,
 5. Operasyonlarımız süresince yerel halklara ve çevreye herhangi bir zarar vermeden müşterimize maksimum fayda sağlamak amacıyla işletme fazlarına dahil olan tüm çalışanlarımızı ve alt yüklenicilerimize en iyi seviyede profesyonel ve teknik standartları yakalayacak şekilde kapsamlı eğitimler vermeyi ve eğitim etkinliklerini ölçerek, sürekli gelişimi,
 6. Kirliliği önlemeye, atıkları azaltmaya, geri dönüşüm oranını artırmaya ve doğal kaynakların kullanımını azaltmaya yönelik önlemler almayı,
 7. Kalite, Çevre, Bilgi Güvenliği ve İş Sağlığı Güvenliği konularında komşu tesisler, yetkili ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerini artırmayı ve tüm paydaşlarımızla iletişimi en üst düzeyde tutmayı,
 8. Müşteri gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamayı ve kaynaklarımız çerçevesinde müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik önlemler almayı,
 9. Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanarak çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, yerel halkın ve çevrenin güvenlik altına alınmasını ve halk güvenliğinin operasyonlarımıza entegre edilmesini,
 10. Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmayı, değerlendirilmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
 11. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 standartları gereklerini çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve paydaşlarımızın katılımıyla uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Vizyon, misyon, strateji ve değerleri doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemini başta müşteri ve ilgili taraf gereklilikleri, yasal yükümlülüklerimiz olmak üzere standartlara uygun olarak uygulayarak tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Information Security Policy (ISO 27001)
At Virasoft we are committed to information security in order to protect our customers, employees, and partners.

To achieve this, we apply the following principles:

We protect the information assets that Virasoft processes, stores and shares with other parties with confidentiality, integrity and accessibility,

We manage the information assets to determine the security values, needs and the risks of the assets to develop the management system established to implement the controls for security risks and to ensure continuous improvement,

We evaluate the risks arising from our activities in accordance with the vision and mission of the institution, and determining the needs and opportunities for continuous improvement,

We keep up with technological developments and changes in the context of the scope of service,

We comply with all national and international regulations,

We maintain and improve the level of information security over time,

We preserve personal information within the scope of the Personal Data Protection Law,

We carry out trainings that will improve the information security awareness and competencies of the employees,

Each Virasoft employee is responsible for contributing to these goals.

Contact us
for more information

For more information about our solutions, you can contact us and request a demo.