Our News

High accurate cancer diagnosis algorithms with artificial intelligence

Being an important and reliable brand in the sector, Para magazine becomes an indispensable reference source for businessmen, managers, and investors with this feature. We would like to thank the Para magazine family for this interview in which explain our cancer diagnosis artificial intelligence algorithms that will change the world, our team, and how we will be strengthened together with our new projects.

The full text of the interview published in "Para Magazine" is below in Turkish.

Girişiminizi halkın da anlayacağı bir dille özetler misiniz? Hangi derde derman olacaksınız?

2015 yılında İTÜ Teknokent Ayazağa yerleşkesinde Sanayi Bakanlığı TGSD desteği ile yola çıktık. KOSGEB ve Tubitak destekleri aldık. Daha sonra iki kez üst üste Bing Bang finalisti olduk ve DCP'den hatırı sayılır yatırımlar aldık. Genç ve dinamik Türk bilim insanlarından oluşan bir yapay zeka yazılım şirketiyiz. Virasoft olarak odak noktamız kanser tanısında yapay zeka ve dijital patoloji (DP). Radyoloji, ıslak banyolu dönemlerden dijital radyolojiye geçti ve böylece daha hızlı ve doğru tanı ve beraberinde etkin tedavi ve cerrahi yöntemler gelişti. Aynı değişim tıbbi patoloji için de söz konusu. Dünyada olduğu gibi ülkemiz de klasik yöntemlerden arınarak DP'ye geçiş arifesinde. Amerika'da pek çok kurum DP'ye geçmiş durumda. Avrupa ve Japonya hemen arkasından geliyor. Bizim bakış açımızdan DP'nin üç temel iş akışı var. Birincisi, yüksek çözünürlükte taranmış vakaların eş zamanlı görüntülenmesi, konsültasyonu ve arşivlenmesi. İkincisi, immünohistokimyasal (IHK) biyobelirteçlerin ve FISH analizlerinin yapayzeka destekli bilgisayar sistemleri ile analiz edilererek subjektif tanısal sonuçlardan arındırılması. Üçüncüsü ise, numune kabulden patoloji raporunun elde edilmesine kadar olan sürecin Patoloji Bilgi Yönetim Sistemi (PBYS) ile anlık olarak izlenmesi. Virasoft olarak bu üç temel ihtiyacı eksiksiz olarak karşılayacak ürünlerimiz mevcut. Acıbadem Hastaneler Grubu başta olmak üzere ülkemizin önde gelen özel kurumlar, kamu kurumları ve Ankara Şehir Hastanesi'nde ürünlerimiz kullanılıyor. Yurtdışında ise Koch Institude for Integrative Cancer  Research at MIT ve Massachusetts General Hospital Cancer Center ile bilimsel işbirliklerimiz mevcuttur.

Orta vadeli hedefiniz nedir?

Dijital patoloji gibi çok özel bir alanda özellikle de yabancı pazarlarda kabul edilebilir bir marka olmanın temel gereği bilimsel doğruluğumuzu ve güvenilirliğimizi ıspat etmek idi. Biz bunu şu iki yolu izleyerek başardık; i) Doğru yazılmış protokoller ile yürütülmüş bilimsel projelerin iyi bir istatistik analiz eşliğinde bilimsel yayın haline getirilmesi, ii) Ulusal ve uluslararası kongrelerde ürünlerin etkin biçimde tanıtılması ve işbirliklerinin kurulması. Virasoft'ta her inovasyonuna bunu destekleyen bilimsel bir yayın eşlik eder. Bu bizim kurumsal kültürümüzde var. Dolayısıyla bu yaşayan bir süreç ve devam ediyor. 2018'de Amerika'da 4. Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Kongresi'ne katıldık. Bugüne kadar ülkemizden katılım gösteren ilk ve tek şirketiz. Japonya ve Avrupa pazarındaki kongrelere katılımlarımız da devam ediyor. Bu ortamlarda katılımcıların ve diğer firmaların ilgisinden gördük ki, bizler gerçekten nitelikli ve ihtiyacı karşılayan ürünler ve karar destek sistemleri üretmeyi başarmışız. Böylesi başarılarımızı mühendislik ve arge ekibimizle paylaşmayı da önemsiyoruz. Bu da bizlere, bir sonraki ürün/geliştirme için yüksek motivasyon sağlıyor ve aynı inançlar yolumuza devam ediyoruz. Orta vadede öncelikle ülkemizde DP'nin doğru kurgulanmasına ve gelişmesine öncülük etmeyi hedefliyoruz. Beraberinde ise Amerika pazarına başarılı bir giriş yapmayı hedefliyoruz.

Sizce ülkemizde yapay zeka yazılım şirketi olmanın avantaj ve dezavantajlar nelerdir?

Sağlık sektörü, doğası gereği inovasyona öncülük eden en önemli sektör. Sağlıkta inovasyon sadece yeni tedavi protokollerinin keşfi değil aynı zamanda hastalıkların önlenmesi ile spesifik tanısal parametrelerin ortaya konması ve geliştirilmesini de içeriyor. Bu açıdan fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilim ve mühendislik disiplinleri ile tıp profesyönellerinin devlet erki ve özel sektörle işbirliği içerisinde çalıştığı bir ekosistem inovasyonun gelişmesinde temeldir diyebilirim. Kanser ve diğer ciddi hastalıkların önlenmesi, doğru tanı alması ve etkin tedavilerin geliştirilebilmesi ancak ve ancak böyle bir ekosistem içerisinde mümkün. Ülkemizde yenilikçi ve verimli yaklaşımlar sergileyen değerli startup'lar var. Lakin bunların kendi aralarında tam bir işbirliği içerisinde olduğunu söyleyem. Benzer şekilde kamu ve özel sektörün de startup'lar ile olan işbirlikleri çok zayıf. Sayın Prof. Dr. Melih Bulut öncülüğünde kurulan Sağlıkta İşbirliği Platformu'nun (SIP) bu ihtiyacı karşılamaya yönelik en önemli fiil olduğunu düşünüyorum. Öyle ki, son bir yıl içerisinde SIP'in etkinlikleri arasında olan İnovasyonda İşbirliği Toplantıları oldukça verimli oldu ve ülkemizde inovasyona yatırım yapacak çok sayıda genç beyni cesaretlendirdi. Virasoft olarak bu vb. etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz.

Our News

New generation Digital Pathology Assistants helps the pathologists

Hospital Manager Magazine, which started its publication life in 2008 with the aim of being a special magazine for contemporary healthcare managers...

Read More

High accurate cancer diagnosis algorithms with artificial intelligence

We would like to thank the Para magazine family for this interview in which explain our cancer diagnosis artificial intelligence algorithms...

Read More

Virasoft stands by all cancer patients with fast and convenient cancer diagnosis solutions!

As the guest of Forbes magazine this month, we are always with cancer patients and we will always serve them, as Virasoft, in this interview...

Read More

Contact us
for more information

For more information about our solutions, you can contact us and request a demo.